Twarda 18, 00-105 Warszawa, Polska

O nas

IRL Polska Sp. z o.o. została utworzona we wrześniu 2012 roku. Firma jest spółką zależną INTER RAO Lietuva, która prowadzi działalność na rynkach w regionie bałtyckim (Litwa, Łotwa, Estonia) a także w Polsce. Grupa aktywnie rozwija relacje handlowe z koncernami energetycznymi, działającymi na terenie państw bałtyckich i skandynawskich, a także z odbiorcami energii elektrycznej na dużą skalę oraz klientami biznesowymi.

W 2013 roku kapitał zakładowy spółki IRL Polska został zwiększony z 2 mln PLN do 10 mln.

9 stycznia 2014 r. IRL Polska uzyskała koncesję na obrót energią elektryczną w Polsce.

Obecnie spółka IRL Polska prowadzi handel energią elektryczną i dąży do ugruntowania swojej pozycji na rynku transakcji bilateralnych oraz giełdowych.

W dalszej perspektywie spółka planuje rozszerzenie zakresu usług o dostawy energii elektrycznej dla klientów końcowych.