Twarda 18, 00-105 Warszawa, Polska Tel: +48 22 202 69 31

Struktura Grupy

AB INTER RAO Lietuva jest podmiotem dominującym grupy i zajmuje się hurtowym oraz detalicznym handlem energią elektryczną na Litwie. Spółka jest jednym z największych niezależnych dostawców energii elektrycznej i wiodącym pod względem wolumenu graczem na giełdzie energii. Na koniec 2014 roku udział INTER RAO Lietuva na rynku hurtowym litewskiej giełdy energii wynosił 88 proc. (według danych Narodowej Komisji Kontroli Cen i Energii).

Spółka została utworzona w 2002 roku, po liberalizacji litewskiego rynku energii elektrycznej i dopuszczeniu do udziału w nim niezależnych dostawców oraz innych graczy rynkowych. W roku 2003 INTER RAO Lietuva otrzymała licencję na prowadzenie działalności na Litwie jako niezależny dostawca oraz eksporter energii elektrycznej. W 2004 roku otrzymała pozwolenie na import energii elektrycznej na teren Litwy, pozwalające jej na rozpoczęcie działalności handlowej.

Spółka aktywnie rozwija współpracę z partnerami z sektora energetycznego w krajach bałtyckich i skandynawskich, w Rosji i na Białorusi oraz obsługuje działających na dużą skalę klientów indywidualnych i biznesowych. Od 2009 roku spółka jest autoryzowanym przedstawicielem handlowym na region bałtycki rosyjskiego koncernu energetycznego INTER RAO UES.

INTER RAO Lietuva jest jednym z największych podatników na Litwie.

  • W 2015 roku obciążenie podatkowe spółki wyniosło 28,3 mln euro, co plasuje ją na 24 miejscu wśród największych płatników na rzecz litewskiego budżetu.
  • W 2014 roku obciążenie podatkowe spółki wyniosło 25,3 mln euro, co plasuje ją na 25 miejscu wśród największych płatników na rzecz litewskiego budżetu.
  • W 2013 roku obciążenie podatkowe spółki wyniosło 29,2 mln euro, co plasuje ją na 17 miejscu wśród największych płatników na rzecz litewskiego budżetu.
  • W 2012 roku obciążenie podatkowe spółki wyniosło 34,2 mln euro, co plasuje ją na 17 miejscu wśród największych płatników na rzecz litewskiego budżetu.

www.interrao.lv

SIA INTER RAO Latvia to podmiot utworzony w styczniu 2010 roku, mający na celu osiągnięcie pozycji wysoce konkurencyjnego dostawcy energii elektrycznej na rynku łotewskim.

W marcu 2010 roku INTER RAO Latvia uzyskała licencję na prowadzenie działalności jako niezależny dostawca energii, pozwalającej jej na sprzedaż energii elektrycznej na łotewskim rynku detalicznym.

Spółka jest jednym z największych na Łotwie dostawców energii elektrycznej, świadczącym usługi na rzecz przedsiębiorstw oraz sektora publicznego. Celem spółki jest rozwój działalności na rynku łotewskim poprzez oferowanie klientom możliwości dokonania optymalizacji wykorzystania energii oraz zwiększenia konkurencyjności.

www.interrao.ee

INTER RAO Eesti została utworzona w marcu 2010 roku w celu osiągnięcia pozycji wysoce konkurencyjnego dostawcy energii elektrycznej na rynku estońskim.

INTER RAO Eesti zamierza dostarczać energię elektryczną największym estońskim odbiorcom końcowym na podstawie bezpośrednich umów hurtowych.

Estoński hurtowy rynek energii elektrycznej oferuje znaczący potencjał wzrostu, szczególnie biorąc pod uwagę nowy most energetyczny z Finlandią (EstLink 2). Prognozy zakładają wzrost popytu na importowaną energię elektryczną od 2016 roku, kiedy w Unii Europejskiej wejdą w życie bardziej restrykcyjne wymogi środowiskowe dla producentów energii. Ponadto realizacja projektów połączeń energetycznych LitPol 1 i 2 oraz NordBalt stworzy nowe możliwości rozwoju w regionie bałtyckim.

www.irlpolska.pl

IRL Polska Sp. z o.o.jest polską spółką zależną INTER RAO Lietuva. Została utworzona w październiku 2012 roku w celu rozwoju działalności grupy w tej części Europy.

9 stycznia 2014 r. Urząd Regulacji Energetyki wydał IRL Polska Sp. z o.o. spółce zależnej INTER RAO Lietuva, koncesję na obrót energią elektryczną. 22 maja 2014 r. spółka zawarła pierwszą transakcję na Towarowej Giełdzie Energii.

Sprzedaż bezpośrednia na rynkach „dnia następnego“ i „dnia bieżącego“ (RDNiB) oraz rynku terminowym towarowym (RTT) „IRL Polska sp. z o.o.” rozpoczęła 10 października 2014 r.

Po uruchomieniu nowych połączeń LitPol 1 i 2, w średniej i długiej perspektywie IRL Polska zamierza rozwijać usługi związane z importem i eksportem energii elektrycznej. W perspektywie długofalowej spółka planuje rozszerzyć portfolio usług o dostawy energii elektrycznej dla odbiorców końcowych.

www.vwp.lt

UAB Vydmantai Wind Park to operator 30-megawatowej farmy wiatrowej w rejonie Kretinga na zachodzie Litwy, niedaleko miejscowości Vydmantai i Kiauleikiai.

Farma składa się z 15 turbin wiatrowych E-70 o mocy znamionowej 2 MW, wyprodukowanych przez niemiecką firmę Enercon GmbH. Jest to jedna z pierwszych i jednocześnie największa farma wiatrowa na Litwie i w krajach bałtyckich.

Vydmantai Wind Park jest utworzoną w 2011 roku spółką zależną AB INTER RAO Lietuva.