Twarda 18, 00-105 Warszawa, Polska

INTER RAO Lietuva

INTER RAO Lietuva jest wiodącym graczem na rynku energii elektrycznej w regionie bałtyckim i jednym z największych niezależnych dostawców energii na Litwie. Od 18 grudnia 2012 r. INTER RAO Lietuva jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

W skład grupy INTER RAO Lietuva wchodzą następujące spółki zależne: INTER RAO Eesti, INTER RAO Latvia, IRL Polska oraz Vydmantai wind park.

Nadrzędnym celem grupy INTER RAO Lietuva jest zapewnienie wiarygodnej, solidnej oraz konkurencyjnej oferty dostaw energii elektrycznej dla odbiorców hurtowych oraz końcowych.

Więcej informacji o INTER RAO Lietuva dostępnych jest na stronie internetowej spółki www.interrao.lt.