Twarda 18, 00-105 Warszawa, Polska

Nasza oferta

Jesteśmy zainteresowani nawiązaniem współpracy z podmiotami aktywnymi na polskim rynku energii elektrycznej w zakresie transakcji długoterminowych, jak i krótkoterminowych na rynku spot i intraday.