Twarda 18, 00-105 Warszawa, Polska

Hurtowy Rynek Energii Elektrycznej

IRL Polska jest uczestnikiem hurtowego rynku energii elektrycznej w Polsce, a w niedalekiej przyszłości poszerzy swoją działalność o kolejne kraje europejskie. Handel energią elektryczną prowadzony jest w formie rynku kontraktowego, giełdowego, a także w planach jest wymiana międzysystemowa.

IRL Polska jest członkiem polskiej giełdy energii (TGE) oraz platform brokerskich.