Twarda 18, 00-105 Warszawa, Polska

Jak zostać klientem?

Każdy odbiorca energii elektrycznej ma swobodę wyboru sprzedawcy energii elektrycznej. Prawo do zmiany sprzedawcy mają zarówno przedsiębiorstwa, instytucje, jak i klienci indywidualni – niezależnie od ilości zużywanej energii.

Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej jest jednym ze skutecznych sposobów dodatkowych oszczędności oraz optymalizacji budżetu.

Proces zmiany sprzedawcy składa się z kilku prostych kroków:

  1. Wypowiedzenia obecnej umowy.
  2. Zgłoszenie zmiany sprzedawcy Operatorowi Systemy Dystrybucyjnego. IRL Polska zrobi to za Ciebie.
  3. Dostosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych. Etap ten uzależniony jest od poziomu zużycia energii. Jeśli w przypadku Twojego zużycia dostosowanie będzie wymagane IRL Polska pomoże CI znaleźć wykonawcę usługi.
  4. Rozliczenie z poprzednim sprzedawcą. Rozliczenie odbywa się na podstawie liczników na dzień wejścia w życie nowej umowy. Za odczyt odpowiedzialni jest Operator Systemu Dystrybucyjnego.