Twarda 18, 00-105 Warszawa, Polska

Działalność

Na początku IRL Polska będzie prowadzić sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej na terenie Polski oraz planuje wejście na rynek instrumentów pochodnych.

W średnim i długim okresie, po uruchomieniu nowych połączeń energetycznych LitPol Link 1 i 2, IRL Polska zamierza rozszerzyć działalność o import i eksport energii. W perspektywie długoterminowej spółka planuje rozszerzyć zakres usług į rozpocząć dostawę energii elektrycznej dla klientów detalicznych.